Om

Vi är en klass på Sandeplanskolan i Höllviken som arbetar mycket med olika teman. Syftet med bloggen är att dokumentera vårt arbete och synliggöra det för elever, föräldrar och andra intresserade.  Målet med projektet är att eleverna ska få inblick i och kunskap om hur  vi arbetar med bloggen och hur vi kan komma i kontakt med andra genom den. Eleverna ska lära sig att inte bara konsumera olika former av texter utan även delta i producerandet av olika sorters texter.