Tips för bättre läsförståelse

Några tips för bättre läsförståelse

I början av läsinlärningen går mycket energi till den tekniska läsningen. Då kan det vara svårt att samtidigt ta till sig innehållet i texten.

Ställ frågor till och prata om texten. Det gör att barnet tränar på att använda nya ord och begrepp och att förstå innehållet i texten bättre.

Före läsningen: Vad tror du boken/kapitlet kommer att handla om? Titta på bilder och rubriker och leta efter ledtrådar!

Under läsningen: Ställ frågor!  Hur många barn kom på kalaset? Varför blev pojken så glad? Vad hade du gjort om det hänt dig?

Är det något ord eller uttryck du inte förstår? Vad betyder…..?

Efter läsningen: Vad handlade boken/kapitlet om? Låt barnet återberätta med egna ord.

Fortsätt även att läsa högt för barnen!

Högläsning för att

  • uppleva saker som man inte själv varit med om
  • känna igen sig i saker som man själv varit med om
  • lära sig fakta
  • berika sin fantasi
  • berika sitt ordförråd
  • få en känsla för språkets uppbyggnad och struktur
  • stimulerar den egna läsförmågan och läsförståelsen
  • gå ner i varv
  • ha mysigt tillsammans

Det är viktigt att inte lämna barnen helt ensamma med sina texter när de börjat läsa själva men naturligtvis ska de få läsa på egen hand också!

I skolan arbetar vi med En läsande klass och olika lässtrategier. Jag läser högt och vi pratar om texter varje dag. Barnen läser också i par.

 

Vardagliga föremål och tekniska lösningar

Idag har vi avslutat vårt tekniktema. Vi repeterade vad vi lärt oss om hjulet, lutande planet, hävstången, kilen och skruven genom att läsa i våra teknikböcker och titta på bilderna vi ritat. Sedan gick barnen parvis runt i klassrummet, grupprummet, hallen och studiehallen för att leta efter vardagliga föremål. De ritade och skrev om vad de hittade.

                       

 

Klas Klättermus

Nu har vi kommit ganska långt med vårt tema kring Klas Klättermus. Vi läser boken och samtalar om text och ord. Vi sjunger även sångerna som finns i boken. Barnen har bakat kakor i trolldeg som ska bli Jösse Bagares bageri. Med hjälp av dem ska vi köpa och sälja kakor som en del av matematikundervisningen.klas_klattermus_1280x720